Submit Site, Article for search engine marketing or SEO !

Search


Асоциация за защита на длъжника / А.З. Длъжника

12657    09/01/2016    Others    423  / Екипът на „Асоциация за защита на длъжника - А.З. Длъжника “ си постави цел - борба срещу беззаконието в прилагането и изпълнението на закона е наша основна мисия. Законодателят не е заложил механизми за постоянен контрол над органите, на които е делегирал изпълнението на закона в заповедното и изпълнителното производство. Така балансът, който един законодателен акт трябва да внесе в обществото е нарушен.
For More Click : http://dlazhnika.org/


Website Submission FREE !!

Post Website, Add Website, Submit Website OR Add URL in Others Directory FREE for Search Engine Marketing.

Click To Submit Website

Privacy Policy | Disclaimer | Terms & conditions - All rights Reserved.